Lærerguide

Påstand mod påstand

Som opsamling på jeres arbejde med telefonsvarer-novellen, deler I nu jeres vurdering af den situation, som Brian og Yusef befinder sig i.

Lærerguide

Sæt fokus på refleksion og evaluering af litteraturarbejdet med telefonsvarer-novellen, når eleverne deler tanker og oplevelser om fortolkning og egne produktioner.

  1. Print Lærerark 3, så du kan læse påstandene op en ad gangen, uden eleverne ser dem.
  2. Opdel lokalet i enig og uenig. Tegn fx en kridtstreg eller brug malertape til at markere opdelingen på gulvet.

Fælles

  1. Lyt til jeres lærers oplæsning af påstande om telefonsvarer-novellen.
  2. Placer jer ved enig eller uenig efter hver påstand. Tal med de andre, der har placeret sig samme sted, om, hvorfor I står her.
  3. Fremlæg et eller to argumenter for jeres placering for den anden gruppe. Lyt til den anden gruppes argumenter for deres placering.
  4. Flyt jer over til den anden gruppe, hvis deres argumenter får jer til at ændre holdning om påstanden.
  5. Gentag aktiviteten med de andre påstande som jeres lærer læser op.