Lærerguide

Introduktion til kapitel 3

I kapitel 3 får Yusefs ven Frederik ordet i den femte og sidste tekst i klyngeværket.

I følger med i Frederiks tanker om Yusefs liv og om oplevelserne den dag på skrænten. I bruger jeres viden om sms-noveller og fortolker drengenes venskab, når I lader Yusef svare på Frederiks sms'er. I fortolker Yusefs situation, relationer og afslutningen på klyngeværket, når I producerer Yusefs femte Instagramopslag fra hospitalet. I deler jeres refleksioner om vold, Yusef og klyngeværket gennem samtaler og bevægelse, før I formidler jeres fortolkning af klyngeværkets afslutning gennem produktion af nyhedsindslag.

Overordnet lærerguide til kapitel 3

Brug også lærerguiden under hver aktivitet i kapitlet.

Kapitel 3 har en varighed af ca. 4-6 lektioner

Det er afgørende, at du allerede i forberedelsen af forløbet har sendt en mail til SMSpress med dine elevers og dit telefonnummer, så I alle har modtaget sms-novellen på jeres telefoner, før I påbegynder aktiviteterne i kapitel 3. Se mere i forløbets overordnede lærerguide her.

I aktiviteten Dagen efter oplever eleverne i sms-novellen, hvad Frederik tænker om den dag på skrænten. I aktiviteten My mate anvender eleverne deres viden om sms-noveller og om Yusefs udvikling og dilemmaer i personlige fortolkninger af Yusefs tanker og svar til sin bedste ven Frederik. Med svarene får eleverne mulighed for at udtrykke deres individuelle fortolkninger af afslutningen på den samlede fortælling om Yusef. I aktiviteten Hospitalsbesøget digter eleverne videre på sms-novellen om Frederik og Yusefs venskab efter episoden ved skrænten gennem egne produktioner af Instagramopslag. Med Instagramopslagene, som eleverne tidligere i forløbet har arbejdet med som litterær genre, fortolker og remedierer eleverne her deres egne afslutninger af klyngeværket om Yusef.

I aktiviteten Litteratursamtaler om klyngeværket forholder eleverne sig til det litterære begreb klyngeværk ved at dele oplevelser om klyngeværkets forskellige udtryksformer og formål, samtidig med at de diskuterer styrker og svagheder ved klyngeværket som litterært ungdomsværk. I aktiviteten En scene i Yusefs liv bruges krop og bevægelse i fortolkninger af autentiske og afgørende scener i Yusefs liv.

I aktiviteten Nyhedsindslag om skrænten producerer eleverne nyhedsindslag ud fra deres fortolkning af Yusefs valg på skrænten og ud fra deres erfaringer med klyngeværket. Eleverne viser med deres produktioner, at de tager stilling til, om Yusef sprang eller faldt.

I aktiviteten Opsamling på spindelvævet afsluttes klassens arbejde med klyngeværket om Yusef gennem samtaler om spindelvævet, der visualiserer elevernes fortolkninger af Yusefs liv og illustrerer klyngeværkets kompleksitet og sammenhæng.

  1. Print Lærerark 5 til hver firemandsgruppe og print Lærerark 6.
  2. Print Elevark 8 til alle elever.
  3. Opret en Instagramprofil til klassen. Alternativt kan elevernes Instagramopslag produceres her og efterfølgende downloades som en billedfil. Eleverne skal bruge computer og telefon.

Færdigheds- og vidensmål:

  • Eleven kan diskutere mulige udfald af situationer beskrevet i tekster.
  • Eleven kan sætte teksten i relation til aktuelle problemstillinger.
  • Eleven kan bruge kroppen som udtryk.
  • Eleven kan respondere på forholdet mellem produktion og genre.