Lærerguide

Hej

Kommunikationsmodellen bliver brugt til planlægning og visualisering af, hvordan et budskab bliver kommunikeret fra afsenderen til en bestemt modtager. Undersøg, hvordan budskab og formål med kampagnefilmen Hej er planlagt.

Lærerguide

Eleverne arbejder videre, ud fra deres første indtryk af kampagnefilmen Hej, med en fælles analyse af filmens formål ud fra kommunikationsmodellen. Bevægelse integreres, når eleverne analyserer dele af og sammenhænge mellem kommunikationsmodellens områder. Den fælles aktivitet kan differentieres ved inddeling af eleverne i de mere eller mindre komplicerede områder af kommunikationsmodellen. Den fælles aktivitet kan sagtens foregå udendørs.

 1. Medbring kridt.

Par

 1. Find sammen med en makker.
 2. Gense kampagnefilmen Hej.
 3. Tal om:
  • Hvilke tekniske virkemidler lægger I særligt mærke til?
  • Hvordan bliver de tekniske virkemidler brugt til at vise budskabet i kampagnefilmen? Det kan være fx lyd, animering, lys og farver.

Fælles

 1. Del jer op i fem lige store grupper: Afsender – Budskab – Medie – Modtager- Effekt.
 2. Tal i hver gruppe om, hvilke tegn I kan finde i kampagnefilmen Hej om jeres område i kommunikationsmodellen:
 3. Tegn en stor udgave af kommunikationsmodellen på gulvet med kridt. Der skal være plads til alle gruppens deltagere i hver del af modellen.
 4. Fordel jer i modellen, så grupperne tilsammen udgør en stående kommunikationsmodel i fem dele.
 5. Præsenter nu, i samme rækkefølge som i kommunikationsmodellen, hvilke tegn i Hej hver gruppe har fundet om deres område. Lyt godt efter de andre gruppers fund og refleksioner. Om lidt skal I tilføje eller kommentere en af de andre gruppers fund.
 6. Fordel jer nu individuelt i de rum i modellen, hvor I gerne vil tilføje en kommentar til gruppens fund.
 7. Tal sammen med de andre, der står i samme område. Hvilke tilføjelser har I?
 8. Del jeres tilføjelser med resten af klassen.
 9. Tal i klassen om:
  • Hvordan kan og bør rådgivning til voldsofre formidles, så adfærd eller holdning kan ændre sig hos kampagnens modtagere?
  • Hvordan kan Bryd Tavsheden skabe større opmærksom om deres budskab til unge?
  • Hvilken ny viden har I fået om kampagnematerialer?
  • Hvordan vil I producere en kampagnefilm til unge, så den skaber handling eller ændrede holdninger om vold i børns nære relationer?