Lærerguide

Hej Brian, det er Yusef

Hvordan svarer Yusef på Brians telefonsvarerbeskeder? Brug jeres fortolkninger af telefonsvarer-novellen og jeres viden om Yusef, når I indtaler og sender Yusefs svar på Brians sidste besked.

Lærerguide

Eleverne forholder sig til telefonsvarer-novellens form og sprog, når de producerer Yusefs svar på Brians sidste telefonsvarerbesked. Eleverne digter videre på deres karakteristik af Yusef og på fortolkningen af klyngeværket som helhed, når nye oplysninger i telefonsvarer-novellen bliver anvendt i formidlingen og forståelsen af Yusefs situation.

 1. Print Elevark 4 til alle elever.
 2. Inddel klassen i grupper med tre par i hver gruppe. Eleverne bliver altså sammen med den makker, som de har arbejdet sammen med i første del af aktiviteten. Hvert par skal bruge en mobiltelefon og hente appen Memoer. Eleverne kan vælge at lytte til de andres produktioner i høretelefoner, som de kan anvende samtidig.

Fælles

 1. Tal i klassen om:
  • Hvordan forestiller I jer, at Yusef har det, da han hører Brians tre telefonsvarerbeskeder?
  • Hvor forestiller I jer, at Brian er, da han sender sine telefonsvarerbeskeder?
  • Hvilket indhold i de tre telefonsvarerbeskeder skaber jeres forestillinger om Brian og Yusef?
  • Hvilke årsager kan der være til, at Yusef ikke svarer?
  • Hvilke kommentarer fra Brian virker særligt interessante? Hvorfor?

Par

 1. Find sammen med en makker.
 2. Brug Elevark 4. Her finder I manuskriptet til telefonsvarer-novellen. Læg mærke til, at Brians betoning og tidspunktet for modtagelsen er angivet.
 3. Læs og lyt til de tre beskeder fra Brian.
 4. Genbesøg klassens symboltræ. Find motiver, der kan inspirere jer til den telefonsvarerbesked, Yusef skal sende til Brian.
 5. Brug inspirationen fra symboltræets motiver, jeres oplevelser af telefonsvarer-novellen og jeres undersøgelser af Yusef, når I nu skal blive enige om:
  • Hvad skal Yusefs svar på Brians sidste telefonsvarerbesked dreje sig om?
  • Hvad vil Yusef gerne sige til Brian? Hvad siger han direkte, og hvad siger han indirekte?
  • Hvordan kan Yusefs følelser komme til udtryk i betoning og ord?
  • Hvordan kan Yusefs betoning og ord skabe indre billeder hos modtageren af telefonsvarerbeskeden?
 6. Skriv Yusefs svar på Brians sidste telefonsvarerbesked i Elevark 4.
 7. Angiv også Yusefs betoning og tidspunktet for modtagelsen af beskeden.
 8. Indtal Yusefs telefonsvarerbeskeder til Brian i appen Memoer på en telefon. Begynd indtalingen med at sige “Beskeden er modtaget xxdag kl. xx”. Husk at udtrykke med ord og betoning, hvordan Yusef har det. Overvej også, hvilken betydning tidspunkt, reallyd og formål med hans besked har for jeres indtaling. Gem Yusefs telefonsvarerbesked på telefonen.
 9. Aflyt jeres indtaling. Viser I tydeligt, hvordan alle ovenstående krav bliver anvendt i jeres produktion? Indtal Yusefs svar igen, indtil jeres fortolkning og karakteristik er helt, som I ønsker den.

Par

 1. Aftal med to andre par, at I sender jeres tre produktioner af Yusefs svar rundt til hinandens telefoner.
 2. Find et sted, hvor I parvis kan aflytte de to andre produktioner.
 3. Tal om:
  • Hvordan oplever I de to andre bud på Yusefs svar til Brian?
  • Hvad drejer de to andre telefonsvarerbeskeder sig om?
  • Hvordan fortolker de to andre par Yusefs situation?
  • Hvordan bruger de andre par ord og betoning til at vise, hvordan Yusef har det?

Grupper

 1. Find sammen med de to andre par.
 2. Tal om jeres oplevelser af at modtage hinanden produktioner. Brug sætningsstarterne her, hvis de kan inspirere jer:
  • Jeres telefonsvarerbesked mindede mig om …
  • Jeg oplevede jeres fortolkning af Yusef som …
  • Jeres betoning fik mig til at tænke på …
  • Jeres ord fik mig til forstå …

Fælles

 1. Tal i klassen om:
  • Hvordan virkede det, at lade Yusef svare Brian?
  • Hvad sagde Yusef, der virkede særligt interessant? Hvorfor?
  • Hvilke forskellige fortolkninger af Yusef har I oplevet?
  • Hvilke fortolkninger af Yusef er mest troværdige? Hvilke overraskede jer mest?
  • Hvilken ny viden har I fået om telefonsvarer-noveller og om betoning og sprog som virkemidler?
  • Hvad gør telefonsvarer-noveller til litteratur?